Unioncamere

O nas

 

Włosko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa została założona w 1994 roku. Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy handlowej i kulturalnej z Polską poprzez działania przyczyniające się do zwiększenia obecności włoskich firm , stowarzyszeń oraz prywatnych i państwowych instytucji. Izba daje do dyspozycji członkom , Administrację i Instytucje oraz zainteresowanych operatorów, wiedzę i centrum monitoringu rynku lokalnego oraz doświadczenie w projektowaniu ,pomysłowość , zarządzanie i realizację działalności aktywności promocyjnej, badawczej, dzięki ekspertom i profesjonalnym doradcom. Spośród których możemy wymienić: poszukiwanie partnerów (przemysłowych lub handlowych), organizację misji ekonomicznych lub pojedynczych delegacji przedsiębiorców; sondaże produktów mające na celu weryfikację opłacalności i odpowiadające im sposoby penetracji rynku; rozpowszechnianie informacji na temat instytucji oraz operatorów włoskich i polskich, organizacja kongresów, seminariów, oraz uczestnictwa w targach , itp. Podczas dziewięnastu lat swojej działalności Izba: •zorganizowała około 160 zbiorowych misji ekonomicznych dla włoskich instytucji publicznych na podstawie projektów zaaprobowanych przez administracje prowincji i regionu lub Ministerstwo Handlu Zagranicznego – Promocja wymiany i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw; •zrealizowała około 150 badań rynku ( analizy odnoszące się do specyficznych zleceń firm); •przyczyniła się i zorganizowała spotkania z polskimi firmami dla 200 firm włoskich; •zrealizowała ponad 6000 próśb o adresy, ogólne informacje, itp. Zespół składa się z dwujęzycznego personelu i podzielony na pojedyncze sektory , tak w Warszawie jak i w Mediolanie, jest w gotowości przyjąć wstępne zlecenia oraz poprowadzić je z należytym profesjonalizmem.

 
e-mail certificata: italpolchamber@messaggipec.it